ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ - SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

O SPOLOČNOSTI
 


 
1. V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 1/2009 Mestského úradu Stará Ľubovňa o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2009 je spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o. povinnou osobou v súlade s ustanoveniami § 2 odst. 3 uvedeného zákona.

 
2. V súlade s § 3 odst. 2 uvedeného zákona a podľa Smernice č. 1/2009 Mestského úradu Stará Ľubovňa (Článok IV. bod 2), obchodné spoločnosti Mesta Stará Ľubovňa, ako povinné osoby podľa § 2 odst. 3, sprístupňujú informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a informácie o nakladaní s prenajatým majetkom Mesta Stará Ľubovňa.
 

 
3. Povinne zverejňovaná zmluva
 
 
   3.1  V súlade s § 5a odst. 2, spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o. zverejňuje zmluvu, ktorá sa týka nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa.
 
 
   3.2  V súlade s § 5a odst. 3, ak spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o. uzatvorila zmluvu v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu činnosti, zverejňuje sa informácia o uzavretí takejto zmluvy (nie celá zmluva).
 
 
         Táto informácia sa nezverejňuje, ak ide o zmluvu s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom.
P. č. Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvyDátum zmluvy
1.407, 408
EuroFin Consulting, a.s., Centrum 27/32, Považská BystricaZmena č. 3 a č. 4 poistnej zmluvy 09. 01. 2017
2.196/ON-2016Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, BratislavaNájomná zmluva10. 01. 2017
3.5100311505C/2017VSE, a. s.,  Mlynská 31, KošiceZmluva o združenej dodávke elektrickej energie28. 10. 2016
4.100073056VSD, a. s.,  Mlynská 31, Košice
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
23. 01. 2017
5.2/2012Gréckokatolícka charita, Hlavná 2, PrešovDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov18. 01. 2017
6.5100015069SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaDodatok č. 1 k zmluve01. 01. 2017
7.
Ing. Jozef Olejár, Kovo-drevo MIX,    Matysová 35Zmluva o výkone BOZP a PO01. 02. 2017
8.01/2016Cleaning service, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša č. 26, Stará ĽubovňaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TÚV01. 03. 2017
9.73/ON-2017Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, BratislavaNájomná zmluva07. 03. 2017
10.ABO-155341/1/2017Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, BratislavaZmluva o nájme 26. 06. 2017
11.
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,         Stará ĽubovňaZmluva o nájme nehnuteľností24. 08. 2017
12.7/17
IMREX, s.r.o., Bobrovec 214Zmluva o dielo - zateplenie strechy admin. budovy SBT27. 07. 2017
13.
INŠTALA NOVA, spol. s r.o., Stará ĽubovňaZmluva o dielo14. 09. 2017
14.1/2017LIVONEC SK, Hviezdoslavova 26, BratislavaZmluva o dielo22. 09. 2017
15.5100015069SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2/2017 k Zmluve o dodávke plynu28. 09. 2017
16.0032009052017DAREX SK, s.r.o., Domkárska 17, BratislavaKúpno-predajná zmluva 30. 10. 2017
17.
WEGASAL s.r.o., Lipová 1555/1,             Stará ĽubovňaZmluva o nájme nebytových priestorov30. 11. 2017
18.
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, Stará ĽubovňaZmluva o nájme športového zariadenia11. 12. 2017
19.
JUDr. Branislav Kahanec, Vajanského 33, PrešovDohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora30. 11. 2017
20.84/2017Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,
812 72 Bratislava
Nájomná zmluva č. 84/201714. 12. 2017
21.20170038Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, BratislavaNájomná zmluva č. 2017003815. 12. 2017
22.511081407Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Bratislava
Poistná zmluva č. 511081407, zmena č. 4, 5, 616. 12. 2017
23.
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa
Zmluva o nájme - BD 17. novembra č. 9, Stará Ľubovňa
29. 12. 2017
24.5100311505C/2018VSE, a.s., Mlynská 31, KošiceZmluva o združenej dodávke elektriny7. 12. 2017
25.2349/2017LIFT SERVIS, s.r.o., Závodní 542/53, KarvináSmlouva o dílo č. 2349/201718. 12. 2017
26.
Ing. Jozef Olejár, Kovo-drevo-mix, Matysová Dodatok č. 1 k zmluve o výkone činností BOZP15. 12. 2017
27.
JUDr. Ladislav Bujňák, Sládkovičova 8, Prešov
Dodatok č. 3 k zmluve o právnom zastúpení
4. 1. 2018
28.
Falck Záchranná, a.s., Bačíkova 7, KošiceDodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov
25. 1. 2018
29.
MARMON, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Zmluva o spolupráci6. 2. 2018
30.4145800732UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancova 1/A, BratislavaKúpna zmluva - motorové vozidlo 28. 2. 2018
31.SH2018012401Ing. Peter Chalupecký - SYSTEM HOUSE, LevočaZmluva o dielo22. 2. 2018
32.01/2016Cleaning Service, s.r.o., Levočská 3, Stará ĽubovňaDodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere teplej úžitkovej vody 1. 3. 2018
33.5100311505BC/2018
VSE, a.s., Mlynská 31, Košice
Zmluva o združenej dodávke elektriny
27. 3. 2018
34.195/2018Commander Services, s.r.o., Žitná 23, BratislavaZmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu8. 3. 2018
35.
EuroFin Consulting, a.s., Centrum 27/32, Považská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajov25. 5. 2018
36.ZO/2018Z13793osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, KošiceZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby25. 5. 2018
37.
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská BystricaDodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri realizácii SIPO25. 5. 2018
38.
KB-byty s.r.o., Palackého 85/5, TrenčínZmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií25. 5. 2018
39.
zenit, v.o.s., Zimná 16, Stará Ľubovňa
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
25. 5. 2018
40.
Ing. Jozef Olejár, Kovo-drevo mix, Matysová Zmluva o spracovaní osobných údajov
25. 5. 2018
41.
KORNEL, s.r.o., Kasárenské námestie 2, Košice
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
28. 6. 2018
42.
ANASOFT APR spol. s r.o., Mlynská dolina 41, BratislavaZmluva o dielo 28. 6. 2018
43.
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BratislavaDodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu1. 10. 2018
44.13/18IMREX, s.r.o., Bobrovec 214Zmluva o dielo 18. 10. 2018
45.119/ON-2018MV SR, Centrum podpory, Štúrova 7, PrešovNájomná zmluva - Polícia19. 10. 2018
46.120/ON-2018
MV SR, Centrum podpory, Štúrova 7, Prešov
Nájomná zmluva - Hasiči
19. 10. 2018
47.2018/176290ÚPSVaR, Farbiarska 57, Stará ĽubovňaDohoda o poskytnutí finančného príspevku28. 11. 2018
48.
ANASOFT APR spol. s r.o., Mlynská dolina 41, Bratislava
Zmluva o spracovaní osobných údajov
20. 12. 2018
49.5/2016
ÚPSVaR, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov11. 02. 2019
50.
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,         Stará Ľubovňa
Zmluva o zriadení vecného bremena14. 03. 2019
51.
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,         Stará Ľubovňa
Zmluva o nájme nehnuteľnosti26. 03. 2019
52.
Architekti on:off s.r.o., Sobotské námestie 41, Poprad-Spišská SobotaZmluva o dielo30. 12. 2019
53.6100453165
ČSOB poisťovňa, a.s., Žižkova 11, BANávrh poistnej zmluvy AUTO PARTNER15. 01. 2020
54.A12016253Orange Slovensko, Metodova 8, BADodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb22. 01. 2020
55.11/2020
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,         Stará Ľubovňa
Zmluva o nájme nehnuteľností24. 01. 2020
56.P-3171910400UNION ZP, Karadžičova 10, BAZmluva o využívaní elektronických služieb13. 01. 2020
57.74/334/20PvPVPS, a.s., Hraničná 17, PopradZmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd10. 02. 2020
58.5100311505C/2020VSE, Mlynská 31, KošicePríloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke EE - 17. nov. 2210. 02. 2020
59.
5100311505C/2020
VSE, Mlynská 31, Košice
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke EE - 17. nov. 24
10. 02. 2020
60.
Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6, BAZmluva o spracúvaní osobných údajov s partnerom12. 02. 2020
61.
Inoggy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, BAZmluva o združenej dodávke plynu - maloodber27. 01. 2020
62.3000044356Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, SLZmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách26. 02. 2020
63.4145802636UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, BAZmluva o úvere CarCredit27. 02. 2020
64.5100311505S/2020VSE, Mlynská 31, KošiceDodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny04. 03. 2020
65.04/2020TATRA-THERM SK spol. s r.o., Martina Lányiho 21, KežmarokZmluva o dielo č. 04/202008. 04. 2020
66.
Orange Slovensko, Metodova 8, BratislavaZmluva o poskytovaní ICT služieb11. 05. 2020
67.A6484047
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb11. 05. 2020
68.20024RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová VesZmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, okruh kotolne K-Centrum29. 05. 2020
69.507/2020/UZ
644/2020/D
VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, BratislavaZmluva o termínovanom úvere, Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke03. 06. 2020
70.8010880520SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, BAZmluva o pripojení do distribučnej siete17. 06. 2020
71.5100015069SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BratislavaDodatok č. 5/2020 k zmluve o dodávke plynu29. 05. 2020
72.
Obec PlavnicaZmluva o výkone správy bytového domu30. 06. 2020
73.384/330/20PvPVPS, a.s., Hraničná 17, PopradZmluva o dodávke vody15. 07. 2020
74.
385/330/20Pv
PVPS, a.s., Hraničná 17, Poprad
Zmluva o dodávke vody
15. 07. 2020
75.
386/330/20Pv
PVPS, a.s., Hraničná 17, Poprad
Zmluva o dodávke vody
15. 07. 2020
76.
MiW, s.r.o., Levočská 9, Stará ĽubovňaZmluva o dielo10. 08. 2020
77.5100311505B/2020VSE, Mlynská 31, KošiceDodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny10. 08. 2020
78.591100237Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, BratislavaPoistná zmluva č. 591100237 - zmena č. 112. 08. 2020
79.
GASKLIMAT, s.r.o., Farbiarska 25, SL
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb28. 08. 2020
80.511081407Allianz - Slovenská poisťovňa, BratislavaZmena  poistnej zmluvy10. 09. 2020
81.24VS0000052967EVSD, a.s., Mlynská 31, KošiceZmluva o pripojení distribučnej sústavy07. 10. 2020
82.
VKM Stará ĽubovňaNájomná zmluva20. 10. 2020
83.6/2020SPP, Mlynské Nivy 44/a, BratislavaDodatok č. 6/2020 k zmluve o dodávke plynu10. 10. 2020
84.411028088
Allianz - Slovenská poisťovňa, Bratislava
Poistná zmluva - zodpovednosť za škodu členmi orgánov sp.19. 11. 2020
85.591100237
Allianz - Slovenská poisťovňa, Bratislava
Poistná zmluva č. 591100237 - zmena č. 230. 11. 2020
86.
EuroFin Consulting, a.s., Považská BystricaDodatok č. 1 k zmluve09. 12. 2020
87.A16344455Orange Slovensko, a.s., BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb15. 12. 2020
88.
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd, Mierová 82, SLZmluva o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii18. 12. 2020
89.
Mesto Stará ĽubovňaZmluva o nájme nehnuteľnosti22. 12. 2020
90.A12016253Orange Slovensko, a.s., BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb07. 01. 2021
91.5100311505C/2021VSE, a.s., BratislavaDodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny27. 01. 2021
92.
innogy Slovensko, s.r.o., Bratislava
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
28. 01. 2021
93.591100237/4Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., BAPoistná zmluva - dopoistenie bytových domov01. 02. 2021
94.
Gréckokatolícka charita PrešovDodatok č. 3 k zmluve č. 2/201204. 01. 2021
95.
JUDr. Ladislav Bujňák, advokát, Sládkovičova ul. č. 8, PrešovDodatok č. 4 k zmluve o právnom zastúpení27. 01. 2021
96.
VSE, a.s., Mlynská 31, KošiceZmluva o združenej dodávke elektriny22. 02. 2021
97.21087RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou č. 6, Spišská Nová VesZmluva o dielo - kotolňa K-Východ 25. 03. 2021
98.
PSK Prešov, Námestie mieru 2, POZmluva o nájme nebytových priestorov09. 04. 2021
99.591100237/5Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. BAPoistná zmluva č. 591100237 - zmena č. 509. 04. 2021
100.
Mesto Stará ĽubovňaPríkazná zmluva č. 170/202131. 03. 2021
101.3000048967FERIMEX, Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, SLZmluva o poskytovaní verejných služieb06. 05. 2021
102.1/2021Jozef Witek, Firma Uslugowo-Handlowa WITEX, PLZmluva o dielo - Zateplenie bytového domu17. 05. 2021
103.
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, BAZmluva o poskytovaní zliav29. 06. 2021
104.38/2021DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, PrešovZmluva o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni17. 09. 2021
105.58/2022
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, Prešov
Dodatok č. 1  k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
05. 05. 2022
106.Z-2021/004-101Fond na podporu športu, Príkopova 6, BAZmluva o príspevku na projekt podpory športu14. 06. 2022
107.73/2022
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, Prešov
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
19. 07. 2022
108.
74/2022
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, Prešov
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
26. 07. 2022
109.
Vladimír Funtáľ, Dubovica 114Zmluva o dielo - Zateplenie bytového domu
Obrancov mieru 4,6
16. 08. 2022
110.84/2022
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, Prešov
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
26. 09. 2022
111.1/2023Východoslovenská energetika, a.s. KošiceZmluva o združenej dodávke elektriny10. 01. 2023
112.2/2023
Východoslovenská energetika, a.s. Košice
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10. 01. 2023
113.4/2023
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, Prešov
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
23. 01. 2023
114.3/2003
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, Prešov
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
23. 01. 2023
115.
7/2023
Ing. Juraj Michlík, AMIS energie, s.r.o.
Zmluva o dielo K-Centrum
6. 2. 2023
116.12/2023Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.Poistná zmluva č. 591100237, zmena č. 8, Komplexné poistenie bytových domov20. 2. 2023
117.
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, Prešov
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
13. 03. 2023
118.43/2023
SERIO, s.r.o., Spišská Nová Ves
Zmluva o dielo - Ekonomizér za kotol č. 112. 4. 2023
119.42/2023SERIO, s.r.o., Spišská Nová VesZmluva o dielo - Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV, ul. Okružná 22, 2427. 4. 2023
120.19/2023JUDr. Ladislav Bujňák, Prešov
Dodatok č. 5 k Zmluve o právnom zastúpení
3. 5. 2023
121.23/2023
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,         Stará Ľubovňa
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 22. 05. 2023
122.21/2023WEGASAL, s.r.o., Stará ĽubovňaZmluva o nájme nebytových priestorov - Plaváreň1. 6. 2023
123.26/2023Vladimír Funtaľ, LipanyZmluva o dielo - Obnova fasády bytového domu ul. Tatranská 13, 15, 17, 1912. 6. 2023
124.30/2023ZARCO GARDEN s.r.o., Horná Streda 1025
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v meste Stará Ľubovňa - Sadové úpravy, zeleň
12. 06. 2023
125.51/2023
ZARCO GARDEN s.r.o., Horná Streda 1025
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia krytej plavárne v meste Stará Ľubovňa - Sadové úpravy, zeleň
11. 08. 2023
126.RP23081401Hoval SK, spol. s r.o., Teplická 65, PopradZmluva o poskytovaní servisných služieb6. 9. 2023
127.57/2023CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, Zlín, ČRServisná zmluva - bazénová technológia - Plaváreň6. 10. 2023
128.65/2023PEDEF, s.r.o. PopradZmluva o servisných službách 29. 11. 2023
129.178/MP-2023Ministerstvo vnútra SRNájomná zmluva 4. 12. 2023
130.69/2023Sauter Building Control Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/B, BratislavaZmluva o deratizácii, dezinfekcii, dezinsekcii12. 12. 2023
131.1/2024Ľubovnianska nemocnica, n.o. Zmluva o nájme športového zariadenia22. 12. 2023
132.3/2024Energie2, a.s., Lazaretská 3a, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny27. 12. 2023


Návrat na obsah