SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah
VÝROBA A ROZVOD TEPLA

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. zabezpečuje výrobu a rozvod tepla v meste Stará Ľubovňa na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2066T0190. Teplo na ústredné kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody dodávame do 35 bytových domov v správe našej spoločnosti a do 21 bytových domov, ktoré spravuje Okresné stavebné bytové družstvo v Starej Ľubovni.
Zároveň sme dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody aj pre 20 nebytových objektov: budova Mestského úradu,  dom kultúry, objekt č. 6 na Námestí gen. Štefánika, obchodný dom Družba, Základná škola Komenského ul. č. 6 a 8, Materská škola Tatranská ul. č. 21, Okresný úrad, Okresný súd, Billa, s.r.o.  a ďalšie objekty na území mesta Stará Ľubovňa.
 
    
Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. prevádzkuje sústavu tepelných zariadení, ktorú tvorí 5 blokových kotolní a jedna domová kotolňa.
Celkový inštalovaný výkon týchto zdrojov je 31,4 MW. Ako palivo sa v týchto zdrojoch využíva výlučne zemný plyn. Distribúcia tepla k jednotlivým odberateľom a konečným spotrebiteľom je zabezpečená teplovodnými rozvodmi o celkovej rozvinutej dĺžke 31 km.
 
 
BK – Východ, Za vodou č. 16, Stará Ľubovňa
BK – 2, Okružná ul. č. 848/16, Stará Ľubovňa
BK – 4, Okružná ul. č. 883/83, Stará Ľubovňa
BK – Centrum, Ul. 17.novembra č.540/11, Stará Ľubovňa
BK- SBT, Levočská ul. č. 20, Stará Ľubovňa
DK – R52, Levočská ul. č. 372/38, Stará Ľubovňa
 
Kotolne sú riadené z centrálneho dispečingu, ktorý sa nachádza v administratívnej budove spoločnosti.
 
Energetické opatrenia zamerané na úsporu spotreby tepelnej energie realizované spoločnosťou SLOBYTERM, spol. s r.o. a vlastníkmi bytov : 

  • Hydraulické vyregulovanie vonkajších a vnútorných vykurovacích rozvodov.
  • Inštalácia termoregulačných ventilov s montážou pomerových rozdeľovačov tepla na jednotlivé vykurovacie telesá.
  • Montáž kompaktných meračov tepla s priestorovým termostatom pre každý byt samostatne s účinnejšou reguláciou tepla.
  • Zatepľovanie obvodového plášťa jednotlivých bytových domov, zateplenie strešných konštrukcií a zateplenie stropu suterénu.
  • Výmena okien za kvalitnejšie s dobrou tepelnou izoláciou.
HAVARIJNÁ SLUŽBA
NONSTOP
0918 400 490
VÝŤAHOVÁ SLUŽBA
NONSTOP
0903 627 718
Úradné hodiny:
Pondelok:8.00 - 15.00
Utorok:8.00 - 15.00
Streda:8.00 - 17.00
Štvrtok:nestránkový
Piatok:8.00 - 13.00
Návrat na obsah