CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB - SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah

CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV
C E N N Í K
prác a služieb súvisiacich s výkonom správy bytových domov, platný od 01. 02. 2023
Druh práce a služby
Kalkulačná jednotka (kj)
 Cena v €/kj s DPH
Poplatok za výkon správy byt/mes.8,00
Pohotovostná služba
byt/mes.
1,00
Spracovanie vyúčtovania, ošetrovanie a odpočítanie meracej a regulačnej techniky v bytoch s meračmi na radiátoroch (PRVN)
byt/mes.
1,50
Spracovanie vyúčtovania, ošetrovanie a odpočítanie meracej a regulačnej techniky v bytoch bez dodávky tepla a TÚV
byt/mes.
0,80
Spracovanie vyúčtovania, ošetrovanie a odpočítanie meracej a regulačnej techniky v bytoch so samostatnými meračmi tepla
byt/mes.
1,50
Poplatok za správu garážegaráž/mes.3,60
Poplatok za zmeny v systéme evidencie vlastníkov bytovbyt10,00
Poplatok za platbu a výber v hotovosti v pokladniplatba1,00
Vydanie potvrdeniaks6,00
Poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienkyks3,00
Vybavenie úveru pre bytové domyks180,00
Vybavenie stavebného povoleniaks180,00
Vybavenie kolaudácie stavbyks180,00
Kopírovanie dokumentovstrana0,20

Návrat na obsah