SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah
O SPOLOČNOSTI

Hlavnou činnosťou spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. je výroba tepla a teplej úžitkovej vody, správa a údržba bytového fondu a nebytových priestorov, správa krytej plavárne a športovej haly. Ďalšie  činnosti spoločnosti sú uvedené v Obchodnom registri.
 
V rámci poskytovania služieb pre obyvateľstvo a podnikateľské subjekty ponúkame práce vykonávané špeciálnymi vozidlami a stavebnými strojmi – vysokozdvižnou plošinou TATRA 815 MP-27, tlakovým vozidlom TATRA CAS-815, rýpadlom – nakladačom NEW HOLLAND a práce hydraulickou plošinou.
 
S cieľom skvalitniť poskytované služby vlastníkom a nájomníkom bytov a nebytových priestorov v oblasti výroby a distribúcie tepla, ako aj správy bytových domov a nebytových priestorov, je naša spoločnosť členom Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a Združenia bytového hospodárstva Slovenska ZBHS). 
Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. po splnení stanovených kritérií získala osvedčenie a dňa 15. 07. 2016 bola zapísaná do zoznamu správcov bytových domov v súlade so Zákonom č. 246/2015 Z.z. o správe bytových domov. Zoznam správcov vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

Výroba tepelnej energie a správa bytových domov a nebytových objektov je službou pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa. Naším cieľom je kvalitné poskytovanie nadštandardných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov a odberateľov tepla.

História spoločnosti 
               
Genéza spoločnosti siaha do roku 1956, kedy bola založená Domová správa, ktorá sa zameriavala na správu a údržbu bytového fondu. Zmenami kompetencií štátnych a miestnych orgánov sa menila aj vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti.

V roku 1976 vznikol Okresný bytový podnik, ktorý sa pretransformoval na Bytové hospodárstvo a z ktorého neskôr vznikla príspevková organizácia Mesta.  Z majetku mestského podniku bolo 1.1.1996 založené Bytové hospodárstvo, spol. s r.o. Na základe Dodatku č. 1 zo dňa 9. 9. 1998 bola zakladateľská listina upravená v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z. Od 28.12.1998 bol názov spoločnosti zmenený na SLOBYTERM, spol. s r.o. a jej 100% - ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa.  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2727/P. 
HAVARIJNÁ SLUŽBA
NONSTOP
0918 400 490
VÝŤAHOVÁ SLUŽBA
NONSTOP
0903 627 718
Úradné hodiny:
Pondelok:8.00 - 15.00
Utorok:8.00 - 15.00
Streda:8.00 - 17.00
Štvrtok:nestránkový
Piatok:8.00 - 13.00
Návrat na obsah