SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah

 
AKTUALITY

22. 11. 2021
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15. 12.  2021 - Vyšné Ružbachy 35 a Vyšné Ružbachy 333
Oznámenie o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody dňa 15. 12.  2021 - Vyšné Ružbachy 333

03. 11. 2021
 
Spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ROZVODOV TEPLA V OKRUHU KOTOLNE K-2.
 

 
Predmetom projektu je výmena vykurovacích rozvodov a potrubí TÚV vonkajšieho teplovodu v úsekoch plynovej kotolne K-2 do nasledujúcich objektov – bytový dom blok K, bytový dom blok L, bytový dom blok O, ZŠ Komenského 6, CŠ Komenského 8, malometrážne byty MMB.
 

14. 10. 2021
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10. 11. a 11. 11. 2021 - Vyšné Ružbachy 35

23. 09. 2021
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13. 10. 2021 - ul. Budovateľská, Obrancov mieru, Sládkovičova
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15. 10. 2021 - ul. Budovateľská, Sládkovičova

30. 08. 2021
Oznámenie o začatí vykurovacej sezóny

24. 08. 2021
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21. 09. 2021 - Vyšné Ružbachy 35

19. 07. 2021
Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku v termíne od 26. 07. 2021 do 30. 07. 2021.

Prípadné poruchy môžete aj v tomto období hlásiť na telefónne číslo:
Všeobecná havarijná pohotovosť: 0918 400 490
Výťahová havarijná pohotovosť:   0903 627 718

Ďakujeme Vám za pochopenie.

19. 07. 2021
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny z dôvodu výmeny elektromera dňa 29. 07. 2021 - Tatranská 31, Podolínec

09. 06. 2021
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14. 07. 2021
Levočská 20 a Levočská 38 Stará Ľubovňa

31. 05. 2021
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21. 06. 2021  
1. mája 2, 4, 6, 10, 12 a 17. novembra 11 Stará Ľubovňa


25. 02. 2021
Oznámenie o prerušení dodávky tepla z dôvodu havárie na teplovodných rozvodoch v okruhu kotolne K-Východ


17. 02. 2021
Oznámenie o prerušení dodávky tepla z dôvodu havárie na teplovodných rozvodoch v okruhu kotolne K-2


03. 02. 202129. 01. 2021
Žiadosť o predloženie cenovej ponuky - Čistenie a kontrola komínov

28. 01. 2021
Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dávame Vám do pozornosti manuál, ako postupovať v prípade zistenia úniku plynu v byte/dome.


04. 01. 2021
OZNÁMENIE

Vážení zákazníci, vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s aktuálnou epidemilogickou situáciou na území Slovenskej republiky a z dôvodu opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu COVID 19 bude

od 04.01.2021 do odvolania

činnosť spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.

obmedzená - bezstránková.

Odporúčame Vám telefonickú, písomnú a e-mailovú komunikáciu.

Za pochopenie ďakujeme.


22. 12. 2020
Vianočné prianie


22. 12. 2020
Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku od 28. 12. 2020 - 31. 12. 2020.

Prípadné poruchy môžete aj počas týchto dní hlásiť na telefónne čísla:
Všeobecná havarijná pohotovosť: 0918 400 490
Výťahová havarijná pohotovosť:   0903 627 718

18. 12. 2020
Oznámenie o zatvorení športovej haly a krytej plavárne od 19. 12. 2020

30. 11. 2020
Oznámenie o otvorení krytej plavárne
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01. 12. 2020 bude krytá plaváreň OTVORENÁ.
Podmienky prevádzky sú uvedené v priloženom oznámení.

22. 10. 2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia priestorov

Zateplenie bytového domu - 54. b.j. Levočská 38, Stará Ľubovňa

Oznámenie - zrušenie schôdzí vlastníkov bytov do odvolania

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13. 11. 2020 - Za vodou 18, 24, 28, 30, 31

14. 10. 2020
Oznámenie o zatvorení športovej haly a krytej plavárne od 15. 10. 2020

22. 09. 2020
Oznámenie o začatí vykurovania bytových a nebytových priestorov

22. 07. 2020
Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku v termíne od 27. 07. 2020 do 31. 07. 2020.

Prípadné poruchy môžete aj naďalej hlásiť na telefónne číslo:
Všeobecná havarijná pohotovosť: 0918 400 490
Výťahová havarijná pohotovosť:   0903 627 718


02. 07. 2020
Oznámenie o otvorení krytej plavárne.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 03. 07. 2020 bude krytá plaváreň OTVORENÁ.27. 05. 2020
Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie 17. 06. 2020 - Popradská 19

21. 05. 2020
Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na výmenu okien a balkónových dverí v bytovom dome na Letnej ulici č. 7 v Starej Ľubovni

20. 03. 2020
 
Oznámenie o prerušení dodávky vody

1) Z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody pre poruchu na vodovodnom potrubí bude 20.3.2020 prerušená aj dodávka teplej úžitkovej vody v okruhu kotolne K-2 - ulica Okružná, Tatranská, Komenského a Letná.

 
 
2) Z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bolo nutné dnes, t.j. 20.3.2020  prerušiť dodávku pitnej vody v Starej Ľubovni na ulici Obchodnej.
 
 
Prerušená dodávka vody je pre odberateľov na adresách: byt. jednotka-  ul. 1. Mája 564/2,4, ul. Obchodná a Nám. Sv. Mikuláša 1.
 
 
Predpoklad ukončenia prác je dnes do 15,00 hod.
 
 
Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. +421 52 426 54 28.
 
 
Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou.
 
 
Ďakujeme za pochopenie.
 
 
 
 
S pozdravom
 
 
 
Call Centrum PVPS, a.s.
 
Hraničná 662/17
 
058 89  Poprad
 
web: www.pvpsas.sk

13. 03. 2020
OZNÁMENIE o obmedzení činnosti spoločnosti SLOBYTERM v súvislosti s epidemiologickou situáciou na území Slovenskej republiky

12. 03. 2020
OZNÁMENIE o zatvorení športovej haly a krytej plavárne od 13. 03. 2020 do 27. 03. 2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu COVID 19.

29. 02. 2020
Cenník prác a služieb platný od 01. 03. 2020

26. 02. 2020
Oznámenie o zatvorení krytej plavárne dňa 29. 02. 2020 z dôvodu konania parlamentných volieb

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby "Zateplenie administratívnej budovy SLOBYTERM"

15. 01. 2020
Oznámenie o  prerušení distribúcie elektriny 06. 02. 2020 - Popradská 19


02. 01. 2020
OZNÁMENIE

SLOBYTERM, spol. s r.o. Stará Ľubovňa v súlade so Zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike oznamuje všetkým užívateľom bytov, že zamestnanci spoločnosti vykonajú v dňoch

07. 01. 2020 - 08. 01 . 2020 (utorok, streda)
v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod.

odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.
Odpočty meračov tepla na ústredné kúrenie, ktoré sú umiestnené v spoločných priestoroch,
budú vykonané v uvedených dňoch v dopoludňajších hodinách.
Údaje sú potrebné pre spracovanie ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu.

Žiadame Vás o sprístupnenie bytov a spoločných priestorov.
Ďakujeme Vám za pochopenie.


20. 12. 2019
Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku na 23.12., 27.12., 30.12. a 31. 12. 2019.

Prípadné poruchy môžete aj počas týchto dní hlásiť na telefónne čísla:
Všeobecná havarijná pohotovosť: 0918 400 490
Výťahová havarijná pohotovosť:   0903 627 718


16. 12. 201911. 12. 201925. 11. 2019
Zákazka s nízkou hodnotou - Vypracovanie projektovej dokumentácie
"Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni"

Výzva na zákazku s nízkou hodnotou (Súbor pdf)
Príloha č. 1) Požiadavky na komplexnú modernizáciu plavárne (Súbor pdf)
Príloha č. 2) Zmluva o dielo (Súbor pdf)
Príloha č. 3) Formulár - plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (Súbor pdf)

14. 11. 2019
Oznámenie o výmene elektromera 26. 11. 2019 - 1. mája 10

25. 10. 2019
Oznámenie o výmene elektromera 08. 11. 2019 - Obrancov mieru 4

23. 10. 2019
Oznámenie o výmene elektromera 06. 11. 2019 - Okružná 2

21. 10. 2019
Oznámenie o výmene elektromera 29. 10. 2019 - Komenského 1, 3, 9

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11. 11. 2019 - Malý Lipník č. 44, 67, 68

14. 10. 2019
Oznámenie o  prerušení distribúcie elektriny 08. 11. 2019 - Športová hala

10. 10. 2019
Oznámenie o  prerušení distribúcie elektriny 30. 10. 2019 - 17. novembra 26, 28

23. 09. 2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15. 10. 2019 - Malý Lipník č. 44, 67, 68

20. 09. 2019
Komplexná údržba krytej plavárne v dňoch 23. 09. 2019 - 04. 10. 2019

18. 09. 2019
Oznámenie o začatí vykurovania bytových a nebytových priestorov

17. 09. 2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 30. 09. 2019 a 03. 10. 2019 - Malý Lipník č. 44

27. 08. 2019
Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku na piatok 30. 08. 2019.

Prípadné poruchy môžete aj naďalej hlásiť na telefónne číslo:
Všeobecná havarijná pohotovosť: 0918 400 490
Výťahová havarijná pohotovosť:   0903 627 718


06. 08. 2019
Oznámenie o výmene elektromera na ul. Za vodou 18

25. 07. 2019
Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku v termíne od 29. 07. 2019 do 02. 08. 2019.

Prípadné poruchy môžete aj naďalej hlásiť na telefónne číslo:
Všeobecná havarijná pohotovosť: 0918 400 490
Výťahová havarijná pohotovosť:   0903 627 718

23. 07. 2019
Oznámenie o odstávke teplej úžitkovej vody v okruhu kotolne K-2

27. 06. 2019
Oznamujeme Vám, že dňa 28. 06. 2019 (piatok) budú stránkové hodiny od 07:00 do 09:00 hod. Od 9:00 hod. bude spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. z technických príčin ZATVORENÁ.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

07. 05. 2019
Prerušenie distribúcie elektriny 29. 05. 2019 - Budovateľská, Obrancov mieru, Sládkovičova
Prerušenie distribúcie elektriny 31. 05. 2019 - Obrancov mieru 10, 12

09. 04. 2019
Správy o oprávnenom meraní emisií CO a NOx
v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
zo spaľovacích zariadení v plynových kotolniach:
K-Centrum, K-Východ, K-2 a K-4 v Starej Ľubovni

09. 04. 2019
Prerušenie distribúcie elektriny 26. 04. 2019 - Tatranská 31, 32, Podolínec

18. 03. 2019
Prerušenie distribúcie elektriny 09. 04. 2019 - Budovateľská, Obrancov mieru, Sládkovičova

27. 02. 2019
Ľubovnianske noviny č. 5 - rozhovor s riaditeľom spoločnosti

15. 02. 2019
Prerušenie distribúcie elektriny 11. 03. 2019 - Budovateľská, Obrancov mieru, Sládkovičova


04. 01. 2019
Tlačová správa Mesta Stará Ľubovňa a manuál pre žiadateľov o prístavbu balkónov v bytových domoch v katastrálnom území Stará Ľubovňa


20. 12. 2018
Vianočné prianie13.12.201810. 12. 2018

22. 10. 2018
Prerušenie distribúcie elektriny 16.11.2018 - Červený Kláštor 17

24. 09. 2018
Oznámenie o začatí vykurovania bytových a nebytových priestorov

18. 09. 2018
Komplexná údržba krytej plavárne v dňoch 24. 09. 2018 - 07. 10. 2018


06. 09. 2018
Jááánošííík  po  tristo  rokoch  s Radošinským  naivným  divadlom
a  SĽUK-om  v Športovej hale v Starej Ľubovni08. 08. 2018
Prerušenie distribúcie elektriny 21. 08. 218 - Budovateľská 17, 19, Sládkovičova 6, 8
Prerušenie distribúcie elektriny 23. 08. 218 - Letná 27, 29, 31
Prerušenie distribúcie elektriny 24. 08. 218 - 1. mája 2, 6, 10

27. 07. 2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - ozvučenie Športovej haly v Starej Ľubovni

Prerušenie distribúcie elektriny  20. 08. 2018 - 17. novembra 26, 28

25. 07. 2018

Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku v termíne od 30. 07. 2018 do 03. 08. 2018.

Prípadné poruchy môžete aj naďalej hlásiť na telefónne číslo:
Všeobecná havarijná pohotovosť: 0918 400 490

Za pochopenie Vám ďakujeme.


23. 05. 2018
Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby "Zateplenie bytového domu
"H2/1" Mierová ul. 13, 15 Stará Ľubovňa"

04. 04. 2018
Prerušenie distribúcie elektriny 25. 04. 2018 - Červený Kláštor 17

03. 04. 2018
Prerušenie distribúcie elektriny 18. 04. 2018 - Tatranská 8,9,10,11,15,17, Stará Ľubovňa

Prerušenie distribúcie elektriny 19. 04. 2018 - Levočská 38, Stará Ľubovňa

Prerušenie distribúcie elektriny 20. 04. 2018 - Tatranská 2,4,5,6,7, Stará Ľubovňa

23. 03. 2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - nákup bytových vodomerov

21. 03. 2018
Prerušenie distribúcie elektriny 12. 04. 2018 - Komenského 2, 3, 5, 7, Stará Ľubovňa

Prerušenie distribúcie elektriny 13. 04. 2018 - Mierová 3, 4, Okružná 4, Stará Ľubovňa

Prerušenie distribúcie elektriny 16. 04. 2018 - Okružná 18, 22, Stará Ľubovňa


16. 03. 2018
Prerušenie distribúcie elektriny 09. 04. 2018 - Letná 1,2,3,4,5 Stará Ľubovňa


18. 12. 2017
Vianočné prianie

15. 12. 2017

OZNÁMENIE

SLOBYTERM, spol. s r.o. Stará Ľubovňa v súlade so Zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike oznamuje všetkým užívateľom bytov, že zamestnanci spoločnosti vykonajú v dňoch

03. 01. 2018 - 04. 01 . 2018 (streda, štvrtok)
v čase od 13,00 hod. do 20,00 hod.

odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Odpočty meračov tepla na ústredné kúrenie, ktoré sú umiestnené v spoločných priestoroch, budú vykonané v uvedených dňoch       v dopoludňajších hodinách.
Údaje sú potrebné pre spracovanie ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu.
Žiadame Vás o sprístupnenie bytov a spoločných priestorov.
Ďakujeme Vám za pochopenie.


13. 12. 2017
07. 11. 2017

Oznámenie o prerušení dodávky TÚV v okruhu kotolne K-2

23. 10. 2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Mierová 74, 76, 78

22. 09. 2017

OZNÁMENIE o uzavretí krytej plavárne z dôvodu údržby


18. 09. 2017

ZAČALO SA VYKUROVACIE OBDOBIEOZNÁMENIE o začatí vykurovania bytových a nebytových priestorov

24. 08. 2017

 
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa hľadá uchádzačov
o pracovné miesta:

 
1. samostatný odborný referent

 
Požadujeme:
 
- stredoškolské vzdelanie,
 
-  odborná prax 5 rokov,
 
- príjemné vystupovanie a komunikácia s vlastníkmi a nájomníkmi bytov,
 
- Microsoft Word a Excel - pokročilý.
 
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 
Ponúkaný plat: dohodou
 
Predpokladaný dátum nástupu: 01. 11. 2017
 
 
Náplň práce:
 
- vedenie evidencie vlastníkov a nájomníkov bytov,
 
- vyhotovovanie zmlúv o výkone správy, nájomných zmlúv, evidenčných listov,
 
- výpočet a aktualizácia mesačného predpisu zálohových platieb,
 
- spracovanie ročného vyúčtovania záloh za dodávku tepla, TÚV, studenej vody a ostatných služieb
  spojených s bývaním,        
 
- spolupráca s exekútorom a právnikom pri vymáhaní pohľadávok z nájomného,
 
- vypracovanie rôznych tabuľkových prehľadov.
 
 
V prípade záujmu zašlite svoju žiadosť spolu so životopisom na adresu spoločnosti, prípadne
 
na e-mailovú adresu slobyterm@slobyterm.sk v termíne do 15. 09. 2017.
 
 
Bližšie informácie Vám poskytneme osobne na oddelení ekonomiky osobne, prípadne telefonicky na tel. čísle
052/42 621 23, mobil: 0917 718 172.

 
2. prevádzkový elektrikár (v zmysle § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)
 
 
Požadujeme:
 
- vzdelanie v príslušnom odbore,
 
- odborná prax 5 rokov,
 
- vodičský preukaz skupiny B,
 
- základná znalosť obsluhy PC.
 
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 
Ponúkaný plat: dohodou
 
Predpokladaný dátum nástupu: 01. 11. 2017
 
 
Náplň práce:
 
 
- zabezpečovanie bezporuchového chodu zariadení v plynových kotolniach
 
 
V prípade záujmu zašlite žiadosť spolu so životopisom na adresu spoločnosti, prípadne
na e-mailovú adresu slobyterm@slobyterm.sk v  termíne do 15. 09. 2017.
 
 
Bližšie informácie Vám poskytneme na oddelení energetiky osobne, prípadne telefonicky na tel. čísle
052/42 621 34, mobil: 0918 622 550

 
3. údržbár bytov
 
 
Požadujeme:
 
- učňovské vzdelanie,
 
- odborná prax 3 roky,
 
- vodičský preukaz skupiny B, C.
 
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 
Ponúkaný plat: dohodou
 
Predpokladaný dátum nástupu: 01. 11. 2017
 
 
Náplň práce:
 
 
- vodoinštalatérske, zámočnícke, pomocné stavebné práce, vedenie nákladných motorových vozidiel
 
 
V prípade záujmu zašlite žiadosť spolu so životopisom na adresu spoločnosti, prípadne na
e-mailovú adresu slobyterm@slobyterm.sk v  termíne do 15. 09. 2017.
 
 
Bližšie informácie Vám poskytneme na oddelení údržby bytov, prípadne telefonicky na tel. čísle
052/42 621 29, mobil: 0903 648 232

 
25. 07. 2017

Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku v termíne od 31. 07. 2017 do 04. 08. 2017.

Prípadné poruchy môžete aj naďalej hlásiť na telefónne čísla:
Všeobecná havarijná pohotovosť: 0918 400 490
Výťahová havarijná pohotovosť:   0903 627 718

Za pochopenie Vám ďakujeme.


17. 07. 2017

 
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa ponúka na odpredaj pozemok – parcela CKN č. 4274/235 s výmerou 36 m2, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Stará Ľubovňa, lokalita Okružná 83/883 (pri kotolni K-4, medzi existujúcimi garážami) formou verejnej súťaže za cenu minimálne 49,-€/m2.
 
 
Záujemcovia môžu svoje súťažné návrhy v písomnej forme doručiť na adresu SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa v zapečatenej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ – Návrh na odkúpenie pozemku v lokalite Okružná 83/883, Stará Ľubovňa v termíne do 31. 08. 2017 do 12.00 hod.

14. 07. 2017

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia kotolne K-R52,
Levočská 38, Stará Ľubovňa

06. 07. 2017

Oznámenie - vyplácanie preplatkov z vyúčtovania za rok 2016

04. 07. 2017

Predĺženie otváracej doby v KRYTEJ PLAVÁRNI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že aj tento rok v období od 11. 07. 2017 do 15. 09. 2017 bude predĺžená otváracia doba v prevádzke KRYTÁ PLAVÁREŇ do 21.00 hod.
Pozývame Vás na večerné plávanie.
26. 06. 201730. 05. 2017


Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie bude v čase od 7,30 do 13,00 hod. prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

12. 05. 2017Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s prerušením distribúcie elektrickej energie bude dňa 05. 06. 2017 v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. obmedzená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do bytových  domov a ostatných objektov zásobovaných teplom z kotolne K-C.


27. 04. 2017

Cenník služieb krytej plavárne platný od 01. 05. 2017


10. 04. 2017

Komplexná údržba krytej plavárne v dňoch 14. 04. 2017 - 24. 04. 2017

17. 03. 2017

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky - Zateplenie bytového domu
Za vodou č. 3, Stará Ľubovňa


12. 01. 2017

Výberové konanie na modernizáciu výťahu - Letná 7, Stará Ľubovňa


23. 12. 2016

OZNÁMENIE

SLOBYTERM, spol. s r.o. Stará Ľubovňa v súlade so Zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike oznamuje všetkým užívateľom bytov, že zamestnanci spoločnosti vykonajú v dňoch

04. 01. 2017 - 05. 01 .2017 (streda, štvrtok)
v čase od 13,00 hod. do 20,00 hod.

odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Odpočty meračov tepla na ústredné kúrenie, ktoré sú umiestnené v spoločných priestoroch, budú vykonané v uvedených dňoch       v dopoludňajších hodinách.
Údaje sú potrebné pre spracovanie ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu.
Žiadame Vás o sprístupnenie bytov a spoločných priestorov.
Ďakujeme za pochopenie.


20. 12. 2016
Pozývame Vás na lov vianočného kapra.
19. 12. 2016
Krytá plaváreň bude otvorená do 31.03.2017

Oznamujeme Vám, že Krytá plaváreň v Starej Ľubovni bude v novom roku otvorená od 03.01.2017 do 31.03.2017.

Pozývame Vás na návštevu Krytej plavárne pred jej rekonštrukciou.

13. 12. 2016
Vianočné prianie

24. 11. 2016

Ponuka na predaj motorového vozidla

SLOBYTERM, spol. s r.o. v Starej Ľubovni ponúka na predaj osobné motorové vozidlo DAEWOO EVANDA, rok výroby 2003, počet najazdených kilometrov 82 876, druh paliva benzín - natural, platnosť STK a EK do 14. 09. 2018. Cena 3 400 € s DPH.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0903 648 232
16. 11. 2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Podsadek 117

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Popradská 19

03. 11. 2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Levočská 20

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Popradská 19

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Tatranská 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Komenského 1, 2, 3, 5, 7, Okružná 18, 20, 22, 24

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Letná 1 -5, Kotolňa K-2

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s prerušením distribúcie elektrickej energie bude dňa 23. 11. 2016 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. obmedzená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do bytových  domov a ostatných objektov zásobovaných teplom z kotolne K 2.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Za vodou 18

11. 10. 2016

Vážení vlastníci a nájomníci bytov,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 12. 10. 2016 - 14. 10. 2016 máme
naplánovanú výmenu okien v administratívnej budove spoločnosti.
V týchto dňoch nebudeme vykonávať administratívnu činnosť.

Za pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

05. 10. 2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Podsadek č. 117

26. 09. 2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Mierová 8, 10, 12, Stará Ľubovňa

21. 09. 2016

ZAČALO SA VYKUROVACIE OBDOBIE


Oznámenie o začatí vykurovacieho obdobia

21. 09. 2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Mierová 7, Mierová 13, Mierová 15, Stará Ľubovňa

11. 08. 2016

Podľa Zákona č. 246/2015 Z.z. o správe bytových domov musí byť každý správca bytových domov zapísaný v zozname správcov bytových domov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Po splnení všetkých kritérií stanovených príslušnými právnymi predpismi spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. získala OSVEDČENIE a dňa 15. 07. 2016 bola zapísaná do zoznamu správcov bytových domov pod číslom 42.
Zoznam správcov bytových domov sa nachádza na stránke www.zoznamspravcov.sk

15. 07. 2016

Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. má naplánovanú celozávodnú dovolenku v termíne od 25. 07. 2016 do 29. 07. 2016.

Prípadné poruchy môžete aj naďalej hlásiť na telefónne čísla:
Všeobecná havarijná pohotovosť:  0918 400 490
Výťahová havarijná pohotovosť:   0903 627 718

Za pochopenie Vám ďakujeme.

01. 07. 2016
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že prevádzka  KRYTEJ PLAVÁRNE  bude po vykonaní údržby obnovená
v sobotu 09. 07. 2016.

21. 06. 2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Podsadek č. 117

06. 05. 2016
Predĺženie otváracej doby v KRYTEJ PLAVÁRNI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že aj tento rok v období od 14. 05. 2016 do 30. 09. 2016 bude predĺžená otváracia doba v prevádzke KRYTÁ PLAVÁREŇ do 21.00 hod.
Pozývame Vás na večerné plávanie.
06. 05. 2016
Ponuka voľného pracovného miesta

SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa ponúka pracovné miesto

samostatná účtovníčka.

Požadujeme:
- stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
- znalosť podvojného a mzdového účtovníctva,
- Microsoft Word a Excel - pokročilý,
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti.

Náplň práce:
- podvojné účtovníctvo (spracovanie prijatých faktúr, úhrada faktúr, DPH, sledovanie záväzkov a pohľadávok, skladové hospodárstvo),
- mzdové účtovníctvo (kompletné spracovanie miezd, podávanie prehľadov a hlásení, komunikácia
s poisťovňami a príslušnými úradmi).

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: dohodou
Termín nástupu: ihneď

V prípade záujmu zašlite svoju žiadosť spolu so životopisom v termíne do 13. 05. 2016 na e-mailovú adresu slobyterm@slobyterm.sk.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych číslach 052/42 621 21,  052/42 621 23.


02. 05. 2016
OZNÁMENIE o odstávke TÚV - kotolňa K-Centrum


24. 03. 2016
Veľkonočné prianie


Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám praje
kolektív zamestnancov spoločnosti SLOBYTERM.

24. 02. 2016
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Letná 7)

Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Okružná 72, 74, 76)

Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Kotolňa K-4)

Oznamujeme vlastníkom bytov, že v súvislosti s prerušením distribúcie elektrickej energie bude dňa 16. 03. 2016 v čase od 7.50 hod. do 15.30 hod. obmedzená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do bytových  domov zásobovaných teplom z kotolne K 4.

Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Vyšné Ružbachy 333)

_____________________________________________________________________________________________________________

21.12.2015
Vianočné prianie21.12.2015
Oznámenie - celozávodná dovolenka  

21.12.2015
Úprava otváracích hodín počas vianočných sviatkov v Krytej plavárni  

21.12.2015
Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk - nákup pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN)

02.12.2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky - nákup pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN)

24.11.2015
Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk - vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, vykonanie odborných prehliadok a skúšok ochrany pred bleskom

24.11.2015
Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk - vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení, vykonanie opráv plynových zariadení v bytoch a spoločných priestoroch

23.11.2015
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Sládkovičova 5, 7 a Sládkovičova 9, 11, 13)

12.11.2015
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Levočská 38)
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Mierová 50, 52, 54)

06.11.2015
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Kotolňa K-Východ)

Zároveň oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomníkom bytov, ktoré sú zásobované teplom a teplou úžitkovou vodou z kotolne K - Východ, že dňa 26. 11. 2015 v čase od 7,40 hod. do 16,40 hod. bude obmedzená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody. Ďakujeme za pochopenie.

03.11.2015
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Krytá plaváreň)
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Okružná 42, 44)

28.10.2015
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Levočská 20 -  bytový dom a adminstratívna budova spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r. o. )

23.10.2015
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Levočská 38)

16.10.2015
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny (Okružná 40)

12.10.2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Odborné prehliadky a odborné skúšky plynového zariadenia

12.10.2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia a ochrany pred bleskom

18.09.2015
Oznámenie - údržba Krytej plavárne v termíne od 21.09.2015 - 05.10.2015

22.07.2015
Oznámenie - celozávodná dovolenka v termíne od 27.07.2015 do 31.07.2015.


16.07.2015
Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk - nákup vodomerov


10.07.2015
Oznámenie o vyplácaní preplatkov z vyúčtovania dodávky tepla, teplej úžitkovej vody a ostatných služieb za rok 2014


03.07.2015
Ponuka na predaj bytu vo Vyšných Ružbachoch

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa ponúka na predaj nehuteľnosť vo Vyšných Ružbachoch: 3 – izbový byt v bytovom dome so súpisným číslom 35 s plochou 72 m2 registrovaný na liste vlastníctva č. 2318. Byt sa nachádza na prízemí a má samostatný vchod.
Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať poštou alebo podať osobne na sekretariáte spoločnosti do 17.07.2015 do 11.00 hodiny v zalepenej obálke s označením „ Predaj bytu – neotvárať“. Minimálna cena nehnuteľnosti je vo výške 27 000 EUR.
Ďalšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku bytu poskytneme záujemcom osobne alebo telefonicky na číslach : 052/4262123, 0917718172.

02.07.2015
 
Ponuka na predaj dopravných zariadení
 
 
Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa ponúka na predaj dopravné zariadenia :
 
1. Univerzálny nakladač UN 053.1 – minimálna cena je 1 800 EUR
 
2. BIELORUS JUMZ –EO -  minimálna cena je 1 500 EUR
 
Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať poštou alebo podať osobne na sekretariáte spoločnosti do 17.07.2015 do 11.00 hodiny v zalepenej obálke s označením „ Dopravné zariadenie – neotvárať“.

 
Ďalšie informácie poskytneme záujemcom osobne alebo telefonicky na číslach: 052/4262129, 0903648232.30.04.2015
Vyhlásenie ponuky na nájom nebytových priestorov FITNESS CENTRA v Športovej hale
v Starej Ľubovni


30.04.2015
Predĺženie otváracej doby v Krytej plavárni

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 05.05.2015 do 30.09.2015  bude predĺžená otváracia doba v prevádzke Krytá plaváreň do 21.00 hod.
HAVARIJNÁ SLUŽBA
NONSTOP
0918 400 490
VÝŤAHOVÁ SLUŽBA
NONSTOP
0903 627 718
  Úradné hodiny:
Pondelok:8.00 - 15.00
Utorok:8.00 - 15.00
Streda:8.00 - 17.00
Štvrtok:8.00 - 15.00
Piatok:
8.00 - 13.00

Obedňajšia prestávka:
11.00 - 11.30 hod.   

Dnes je: meniny oslavuje:

Návrat na obsah