ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

O SPOLOČNOSTI
Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy
830/2015/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Zmluva o termínovanom úvere
1657/2015/ZZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci
1659/2015/ZZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
1284/2015/D
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
54/005/09Prima banka Slovensko, a. s. Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere
18/017/07
Prima banka Slovensko, a. s. 
18/206/05
Prima banka Slovensko, a. s. 
Dodatok č. 11 k zmluve o kontokorentnom úvere
708/2009/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere
18/206/05
Prima banka Slovensko, a. s.
Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere
708/2009/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere
830/2015/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere
830/2015/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere
708/2009/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 9 k zmluve o kontokorentnom úvere
708/2009/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 10 k zmluve o kontokorentnom úvere
830/2015/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere
708/2009/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 11 k zmluve o kontokorentnom úvere
507/2020/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Zmluva o termínovanom úvere 
644/2020/D
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
708/2009/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere
830/2015/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere

Všeobecná úverová banka, a.s.
Zmluva o bežnom účte na dotácie
KŽP-PO4-SC451-2019-57/BCL3MŽP SR  BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
708/2009/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere

Návrat na obsah