SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah
PROFIL SPOLOČNOSTI
Obchodné meno spoločnosti:SLOBYTERM, spol. s r. o 
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:
Levočská 20, 064 01  Stará Ľubovňa
IČO:31 719 104
Deň vzniku:1. 1. 1996 
HAVARIJNÁ SLUŽBA
NONSTOP
0918 400 490
VÝŤAHOVÁ SLUŽBA
NONSTOP
0903 627 718
Predmet činnosti:

Predmetom hlavnej činnosti SLOBYTERM, spol.s.r.o je správa bytového fondu vrátane nebytových priestorov, výroba tepla a teplej úžitkovej vody, správa prevádzok mestskej krytej plavárne a športovej haly. Spoločnosť vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá nadobúda práva a zaväzuje sa k povinnostiam svojím menom. Hospodári s majetkom, ktorý jej bol zverený do správy a tiež s majetkom, ktorý získala príspevkami, darmi a vlastnou hospodárskou činnosťou. So zvereným majetkom hospodári a nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalšia činnosť vyplýva z výpisu z Obchodného registra.


Úradné hodiny:
Pondelok:8.00 - 15.00
Utorok:8.00 - 15.00
Streda:8.00 - 17.00
Štvrtok:nestránkový
Piatok:8.00 - 13.00
Návrat na obsah