SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah
SPRÁVA BYTOVYCH DOMOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
 
Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o.  spravuje 56 bytových domov  v Starej Ľubovni, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, tri bytové domy v Malom Lipníku, jeden bytový dom v Červenom Kláštore a jeden bytový dom v Podolínci. Spolu spoločnosť spravuje 1 614 bytov, ktoré sú prevažne v osobnom vlastníctve. Správu bytov a nebytových priestoroch vykonávame v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Zároveň spoločnosť spravuje mestskú krytú plaváreň a športovú halu.
 
Pre vlastníkov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami bytových a nebytových priestorov formou vlastnej údržby, resp. spoluprácou s externými dodávateľmi remeselných prác.
 
Medzi priority spoločnosti patrí odstraňovanie systémových porúch a zatepľovanie bytových domov za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti budov a zníženia nákladov pre jednotlivých vlastníkov bytov. 
 
Podľa Zákona č. 246/2015 Z.z. o správe bytových domov musí byť každý správca bytových domov zapísaný v zozname správcov bytových domov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
Po splnení všetkých kritérií stanovených príslušnými právnymi predpismi spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. získala OSVEDČENIE a dňa 15. 07. 2016 bola zapísaná do zoznamu správcov bytových domov pod číslom 42. 
Zoznam správcov bytových domov sa nachádza na stránke www.zoznamspravcov.skHAVARIJNÁ SLUŽBA
NONSTOP
0918 400 490
VÝŤAHOVÁ SLUŽBA
NONSTOP
0903 627 718
  Úradné hodiny:
Pondelok:8.00 - 15.00
Utorok:8.00 - 15.00
Streda:8.00 - 17.00
Štvrtok:8.00 - 15.00
Piatok:8.00 - 13.00
Návrat na obsah