CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB - SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah

CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV
C E N N Í K
ostatných prác a služieb spoločnosti, platný od 01. 07. 2022
Druh práce a služby
Kalkulačná jednotka (kj)
Cena v €/kj    bez DPH
 Cena v €/kj       s DPH
Poplatok za výkon správybyt/mes.6,00
7,20
Pohotovostná služba
byt/mes.
0,831,00
Spracovanie vyúčtovania, ošetrovanie a odpočítanie meracej a regulačnej techniky v bytoch s meračmi na radiátoroch (PRVN)
byt/mes.
1,041,25
Spracovanie vyúčtovania, ošetrovanie a odpočítanie meracej a regulačnej techniky v bytoch bez dodávky tepla a TÚV
byt/mes.
0,500,60
Spracovanie vyúčtovania, ošetrovanie a odpočítanie meracej a regulačnej techniky v bytoch so samostatnými meračmi tepla
byt/mes.
1,041,25
Poplatok za správu garážegaráž/mes.3,003,60
Poplatok za zmeny v systéme evidencie vlastníkov bytovbyt8,3310,00
Poplatok za platbu v hotovosti v pokladniplatba0,420,50
Vydanie potvrdeniaks4,175,00
Poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienkyks2,082,50
Vybavenie úveru pre bytové domyks100,00120,00
Vybavenie stavebného povoleniaks125,00150,00
Vybavenie kolaudácie stavbyks125,00150,00
Kopírovanie dokumentovstrana0,100,12
Návrat na obsah