ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ - SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

O SPOLOČNOSTI
 


1. V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 1/2009 Mestského úradu Stará Ľubovňa o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2009 je spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o. povinnou osobou v súlade s ustanoveniami § 2 odst. 3 uvedeného zákona.

2. V súlade s § 3 odst. 2 uvedeného zákona a podľa Smernice č. 1/2009 Mestského úradu Stará Ľubovňa (Článok IV. bod 2), obchodné spoločnosti Mesta Stará Ľubovňa, ako povinné osoby podľa § 2 odst. 3, sprístupňujú informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a informácie o nakladaní s prenajatým majetkom Mesta Stará Ľubovňa.

3. Povinne zverejňovaná zmluva
 
    3.1  V súlade s § 5a odst. 2, spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o. zverejňuje zmluvu, ktorá sa týka nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa. 
 
    3.2  V súlade s § 5a odst. 3, ak spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o. uzatvorila zmluvu v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu činnosti, zverejňuje sa informácia o uzavretí takejto zmluvy (nie celá zmluva).
 
          Táto informácia sa nezverejňuje, ak ide o zmluvu s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom.
P. č. Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvyDátum zmluvy
1.407, 408
EuroFin Consulting, a.s., Centrum 27/32, Považská BystricaZmena č. 3 a č. 4 poistnej zmluvy 09. 01. 2017
2.196/ON-2016Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, BratislavaNájomná zmluva10. 01. 2017
3.5100311505C/2017VSE, a. s.,  Mlynská 31, KošiceZmluva o združenej dodávke elektrickej energie28. 10. 2016
4.100073056VSD, a. s.,  Mlynská 31, Košice
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
23. 01. 2017
5.2/2012Gréckokatolícka charita, Hlavná 2, PrešovDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov18. 01. 2017
6.5100015069SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaDodatok č. 1 k zmluve01. 01. 2017
7.
Ing. Jozef Olejár, Kovo-drevo MIX,    Matysová 35Zmluva o výkone BOZP a PO01. 02. 2017
8.01/2016Cleaning service, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša č. 26, Stará ĽubovňaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TÚV01. 03. 2017
9.73/ON-2017Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, BratislavaNájomná zmluva07. 03. 2017
10.ABO-155341/1/2017Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, BratislavaZmluva o nájme 26. 06. 2017
11.
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,         Stará ĽubovňaZmluva o nájme nehnuteľností24. 08. 2017
12.7/17
IMREX, s.r.o., Bobrovec 214Zmluva o dielo - zateplenie strechy admin. budovy SBT27. 07. 2017
13.
INŠTALA NOVA, spol. s r.o., Stará ĽubovňaZmluva o dielo14. 09. 2017
14.1/2017LIVONEC SK, Hviezdoslavova 26, BratislavaZmluva o dielo22. 09. 2017
15.5100015069SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2/2017 k Zmluve o dodávke plynu28. 09. 2017
16.0032009052017DAREX SK, s.r.o., Domkárska 17, BratislavaKúpno-predajná zmluva 30. 10. 2017
17.
WEGASAL s.r.o., Lipová 1555/1,             Stará ĽubovňaZmluva o nájme nebytových priestorov30. 11. 2017
18.
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, Stará ĽubovňaZmluva o nájme športového zariadenia11. 12. 2017
19.
JUDr. Branislav Kahanec, Vajanského 33, PrešovDohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora30. 11. 2017
20.84/2017Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 
812 72 Bratislava
Nájomná zmluva č. 84/201714. 12. 2017
21.20170038Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, BratislavaNájomná zmluva č. 2017003815. 12. 2017
22.511081407Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 
Bratislava
Poistná zmluva č. 511081407, zmena č. 4, 5, 616. 12. 2017
23.
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa
Zmluva o nájme - BD 17. novembra č. 9, Stará Ľubovňa
29. 12. 2017
24.5100311505C/2018VSE, a.s., Mlynská 31, KošiceZmluva o združenej dodávke elektriny7. 12. 2017
25.2349/2017LIFT SERVIS, s.r.o., Závodní 542/53, KarvináSmlouva o dílo č. 2349/201718. 12. 2017
26.
Ing. Jozef Olejár, Kovo-drevo-mix, Matysová Dodatok č. 1 k zmluve o výkone činností BOZP15. 12. 2017
27.
JUDr. Ladislav Bujňák, Sládkovičova 8, Prešov
Dodatok č. 3 k zmluve o právnom zastúpení
4. 1. 2018
28.
Falck Záchranná, a.s., Bačíkova 7, KošiceDodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov
25. 1. 2018
29.
MARMON, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Zmluva o spolupráci6. 2. 2018
30.4145800732UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancova 1/A, BratislavaKúpna zmluva - motorové vozidlo 28. 2. 2018
31.SH2018012401Ing. Peter Chalupecký - SYSTEM HOUSE, LevočaZmluva o dielo22. 2. 2018
32.01/2016Cleaning Service, s.r.o., Levočská 3, Stará ĽubovňaDodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere teplej úžitkovej vody 1. 3. 2018
33.5100311505BC/2018
VSE, a.s., Mlynská 31, Košice
Zmluva o združenej dodávke elektriny
27. 3. 2018
34.195/2018Commander Services, s.r.o., Žitná 23, BratislavaZmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu8. 3. 2018
35.
EuroFin Consulting, a.s., Centrum 27/32, Považská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajov25. 5. 2018
36.ZO/2018Z13793osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, KošiceZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby25. 5. 2018
37.
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská BystricaDodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri realizácii SIPO25. 5. 2018
38.
KB-byty s.r.o., Palackého 85/5, TrenčínZmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií25. 5. 2018
39.
zenit, v.o.s., Zimná 16, Stará Ľubovňa
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
25. 5. 2018
40.
Ing. Jozef Olejár, Kovo-drevo mix, Matysová Zmluva o spracovaní osobných údajov
25. 5. 2018
41.
KORNEL, s.r.o., Kasárenské námestie 2, Košice
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
28. 6. 2018
42.
ANASOFT APR spol. s r.o., Mlynská dolina 41, BratislavaZmluva o dielo 28. 6. 2018
43.
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BratislavaDodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu1. 10. 2018
44.13/18IMREX, s.r.o., Bobrovec 214Zmluva o dielo 18. 10. 2018
45.119/ON-2018MV SR, Centrum podpory, Štúrova 7, PrešovNájomná zmluva - Polícia19. 10. 2018
46.120/ON-2018
MV SR, Centrum podpory, Štúrova 7, Prešov
Nájomná zmluva - Hasiči
19. 10. 2018
47.2018/176290ÚPSVaR, Farbiarska 57, Stará ĽubovňaDohoda o poskytnutí finančného príspevku28. 11. 2018
48.
ANASOFT APR spol. s r.o., Mlynská dolina 41, Bratislava
Zmluva o spracovaní osobných údajov
20. 12. 2018
49.5/2016
ÚPSVaR, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov11. 2. 2019
50.
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,         Stará Ľubovňa
Zmluva o zriadení vecného bremena14. 03. 2019
51.
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,         Stará Ľubovňa
Zmluva o nájme nehnuteľnosti26. 03. 2019
52.53.54.55. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky